Danskonsulentens roll

Danskonsulentens verksamhet drivs sedan augusti 2017 av Erika Pettersson Pekula. Verksamheten kommer från 2018 att utgå från målen som finns i Region Norrbottens Kulturplan, 2018-2021. Fokusgrupper är barn och unga samt profossionellt yrkesverksamma inom dansområdet, viktiga frågor rör infrastruktur, tillgänglighet, förmedling och förnyelse.

Danskonsulenten är en länk mellan dansområdet och olika aktörer i samhället som skola, föreningsliv, kommuner och enskilda. Genom pedagogiskt informationsarbete och områdeskännedom initierar och stödjer danskonsulenten projekt och verksamheter i länet.
 
Danskonsulenten finns med i det regionala dansrådet tillsammans med bl.a. Dans i Nord och Riksteatern Norrbotten. I samverkan med övriga norrlän arbetar danskonsulenten i gemensamma projekt och aktiviteter. Nationellt finns danskonsulenten med i SRD – Samarbetsrådet för regional dansutveckling och initierar samarbeten över regionala gränser.

Läs mer i Kulturplanen under rubriken Dans
 
Följ oss gärna på Facebook och Instagram.


Region Norrbotten
www.norrbotten.se

Danskonsulent
Erika Pettersson Pekula
erika.pettersson-pekula@norrbotten.se
072-242 79 96

Besöksadress
Köpmangatan 2
972 38 Luleå