Danskonsulentens verksamhet

Inom Danskonsulentens verksamhet görs både årligt återkommande samt projektbaserade aktiviteter och arrangemang .

I kolumnen till vänster hittar du mer fördjupad information.