Danspriset 2018
 

för utveckling i och av dansområdet 2016-2017

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut DANSPRISET till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2016 -2017. DANSPRISET 2018 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBu, Scenkonstbiennal för barn och unga 16-19 maj i Helsingborg.

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få DANSPRISET 2018
- Scenkonstnärlig utveckling
- Barn och unga insatser
- Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
- Kreativitet och nyskapande
- Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.

DANSPRISET kan delas ut i en av följande kategorier:
- Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
- Publikarbete/Arrangörsarbete
- Pedagogiska insatser, metodutveckling
- Forskning
- Politiskt engagemang
- Dansfilm
- Cirkus
- Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
- Framtidsutveckling/Nyheter
- Främjande insatser för BoU
- Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
- Internationella arbete och samarbeten

Nominera till DANSPRISET 2018
Nominering sker via Samarbetsrådet för Regional dansutvecklings medlemmar.
Vem som helst kan nominera!
Nomineringsperioden är mellan 1 feb -8 mars 2018.
Följande ska finnas med i en nominering som skickas digitalt till kontaktperson:
Namn på person eller organisation som nomineras, verksam i stad alt region, telefonnummer.
En kort motivering på max 500 tecken.
Kontaktperson:
Erika Pettersson Pekula
Danskonsulent, Region Norrbotten
erika.pettersson-pekula@norrbotten.se

Vinnaren av DANSPRISET meddelas av juryns ordförande per telefon senast 17 april 2018.
 
Välkommen med dina nomineringar!