OM DANSKONSULENTVERKSAMHETEN
Danskonsulenten arbetar vid kulturenheten på Region Norrbotten med att stötta och främja dansens utveckling i länet. Arbetet är särskilt riktad till barn och unga men även till professionellt verksamma inom dansområdet såsom pedagoger, dansare och koreografer.  
 
Danskonsulenten initierar projekt och stöttar verksamheter som stärker och utvecklar konstområdet dans. Arbetet går ofta ut på att vara en länk mellan dansområdet och olika aktörer i samhället som skola, föreningar, kommuner och enskilda. 

Verksamhet utgår från målen i Region Norrbottens Kulturplan, 2018-2021. För mer information om de utvecklingsinsatser och mål som arbetas med se Kulturplanen eller populärversion av Kulturplanen under rubriken "Dans". 
 
Danskonsulentetn finns även på Facebook och Instagram.