Danskonsulentens verksamhet utgår från målen i Region Norrbottens Kulturplan, 2018-2021. Prioriterade målgrupper är barn och unga samt professionella inom dansområdet, såsom koroegrafer, dansare, danslärare och danspedagoger. Viktiga frågor rör infrastruktur, tillgänglighet, förmedling och förnyelse.

Danskonsulenten initierar projekt och stöttar verksamheter som stärker och utvecklar konstområdet dans. Arbetet går ofta ut på att vara en länk mellan dansområdet och olika aktörer i samhället som skola, föreningar, kommuner och enskilda. 

Danskonsulenten finns med i det regionala dansrådet tillsammans med Dans i Nord, Riksteatern Norrbotten och Danscentrum Norr. Där arbetar vi med att ta fram en handlingsplan för dansens långsiktiga utveckling i länet. Nationellt finns danskonsulenten med i SRD – Samarbetsrådet för regional dansutveckling som initierar projekt och samarbeten över regionala gränser. Genom samarbetet med SRD genomförs varje år koreografitävlingen Skapa dans för ungdomar mellan 15-21 år.

För mer information om de utvecklingsinsatser och mål vi arbetar mot se Kulturplanen eller populärversion av Kulturplanen under rubriken Dans. 
 
Följ oss gärna på Facebook och Instagram.
Region Norrbotten
www.norrbotten.se

Danskonsulent
Erika Pettersson Pekula
erika.pettersson-pekula@norrbotten.se
Tjänstledig från 13/12 2018

Danskonsulent
Rebecka Strand
rebecka.strand@norrbotten.se
072-242 79 96

Besöksadress
Köpmangatan 2
972 38 Luleå

Vill du få information om vad som händer på dansfronten i Norrbotten?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev: