DANSKONSULENTVERKSAMHETEN
Danskonsulenten arbetar vid kulturenheten på Region Norrbotten med att på olika sätt stötta och främja dansens varande och utvecklin i länet.

Vad gör danskonsulenten?
Danskonsulenten initierar och samverkar i olika projekt som stärker och utvecklar dansområdet i Norrbotten. Arbetet går ofta ut på att vara en länk mellan dansfältet och olika aktörer i samhället som skola, föreningar, kommuner och enskilda. Arbetet är främst riktat till målgrupperna barn och unga samt professionellt verksamma inom dansområdet.

Vad kan danskosulenten hjälpa dig med?
- Är du dansare/danspedagog och önskar komma i kontakt med andra verksamma inom länet, få rådgivning kring projekt/turnéansökningar eller hjälp i kontakt med kulturinköpare/dansarrangörer i Norrbotten. 

- Jobbar du inom t.ex skola/kommun och önskar råd & stöd i att arrangera dans inom er verksamhet. Exempelvis Skapande skola, fortbildningar, skolworkshops/skolföreställningar etc. Du kan också få stöd i att hitta danslärare/danspedagoger för att besöka er verksamhet.

Danskonsulentverksamheten utgår från målen i Region Norrbottens Kulturplan, 2018-2021. För mer information om de utvecklingsinsatser och mål som arbetas med se Kulturplanen eller populärversion av Kulturplanen under rubriken "Dans". 
 
 

AKTUELLT:

SKAPA DANS 10/10
LULEÅ


Koreografitävlingen för unga dansare/koreografer i Norrbotten. 
För mer info och anmälan klicka här.