DANSKONSULENTVERKSAMHETEN
Danskonsulenten arbetar vid kulturenheten på Region Norrbotten med att på olika sätt stötta och främja dansens varande och utveckling i länet.

Vad gör danskonsulenten?
Danskonsulenten initierar och samverkar i olika projekt som stärker och utvecklar dansområdet i Norrbotten. Arbetet går ofta ut på att vara en länk mellan dansfältet och olika aktörer i samhället som skola, föreningar, kommuner och enskilda. Arbetet är främst riktat till målgrupperna barn och unga samt professionellt verksamma inom dansområdet.

Vad kan danskosulenten hjälpa dig med?
- Är du dansare/danspedagog och önskar komma i kontakt med andra verksamma i länet? Söker du fortbildnignar/workshops? Önskar du rådgivning kring projekt/turnéansökningar, tips på samarbetspartners eller hjälp att komma i kontakt med kulturinköpare/dansarrangörer i Norrbotten? Välkommen att kontakta danskonsulenten.

- Jobbar du inom skola eller kommun och önskar råd & stöd i att arrangera dans inom er verksamhet?  Exempelvis Skapande skola, fortbildningar, dans/rörelse inom äldreomsorgen, skolworkshops/skolföreställningar m.m 
Du kan även få stöd i att hitta danslärare/danspedagoger att besöka er verksamhet.

Danskonsulentverksamheten arbetar på uppdrag av Region Norrbotten och de kulturpolitiska målen.
För mer information om de regionala utvecklingsinsatserna & målen klicka här.

AKTUELLT

FÖR ATT Kontakta danskonsulenten