DANSKONSULENTEN
NORRBOTTEN

Danskonsulentens arbetar vid kulturenheten på Region Norrbotten med att stötta och främja dansens utveckling i länet. Arbetet är särskilt riktad till barn och unga men även professionellt verksamma inom dansområdet såsom pedagoger, dansare och koreografer.  
 
Danskonsulenten initierar projekt och stöttar verksamheter som stärker och utvecklar konstområdet dans. Arbetet går ofta ut på att vara en länk mellan dansområdet och olika aktörer i samhället som skola, föreningar, kommuner och enskilda. 

Verksamhet utgår från målen i Region Norrbottens Kulturplan, 2018-2021. För mer information om de utvecklingsinsatser och mål som arbetas med se Kulturplanen eller populärversion av Kulturplanen under rubriken "Dans". 
 
Danskonsulentetn finns även på Facebook och Instagram.

PÅ GÅNG:

Ny Formation!
Ansök senast 29/11

Tre Norrbottniska danskonstnärer sökes till samverkansprojekt mellan olika kostnformer. Klicka här för mer info och anmälan

UTLYSNING DANSSTIPENDIUM 
Ansök senast 26/11

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, SrD, utlyser två stipendium på 20 000 kr vardera för att stödja och utveckla dansfältet som drabbats hårt av Coronapandemin, både regionalt och nationellt. Klicka här för mer info och ansökan.