Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod som används i syfte att förebygga och förbättra ungas psykiska hälsa. Metoden kan med fördel även anpassas till andra målgrupper. 

I dagsläget finns det utbildade instruktörer inom Dans för Hälsa i 11 av länets 14 kommuner. Verksamheten som genomförs ute i kommunerna sker ofta i samverkan mellan kulturskolornas verksamhet.

Är ni intresserade av att arbeta med Dans för Hälsa? Kontantakta vår regionala samordnare för Dans för Hälsa: Marie.Tuvesson@norrbotten.se

Dans för Hälsa Norrbotten är en del av Region Norrbottens folkhälsostrategi för ungas psykiska hälsa.

Vi finns på 1177 och Instagram