Dansen i Norrbotten

Norrbotten är en region i rörelse. Dansen är en betydelsefull kulturyttring och scenkonst. Många barn och unga möter dansen genom Kulturskolornas verksamheter i kommunerna. I flera kommuner finns också föreningar som sysslar med dans och dansundervisning på olika sätt. Under fliken länkar kan du hitta till länets Kulturskolor och dansföreningar.

Dans i Nord har en avgörande roll som regionens resurs- och utvecklingscentrum för dans. Där arrangeras, produceras och förmedlas professionell danskonst för vuxna, barn och unga. Via Scenkonst i Norr förmedlar de föreställningar för den yngre målgruppen. 

Piteå kommun har som enda stad norr om Stockholm en yrkesförberedande dansarutbildning från årskurs 4; Svenska Balettskolan på Christinaskolan och varje sommar genomförs ett dansläger i Älvsbyn dit ungdomar kommer från hela länet för att tillsammans få utvecklas, utmanas och inspireras. I regionen verkar också ett antal frilansande danskonstnärer.

I Luleå finns sedan 2018 den fria gruppen Dansinitiativet som arbetar med rörelsebaserad scenkonst med Luleå som bas. ​Deras mål är att skapa kvalitativ och angelägen dans- och cirkuskonst för alla åldrar i Norrbotten.

Som en del av Länskonsulenterna finns danskonsulenten under Region Norrbotten. Norrbotten var Sveriges första län att få en regional danskonsulent, detta så tidigt som 1992.