Dansutbildningar i länet

Estetiska programmet, dans i Luleå

Svenska Balettskolan i Piteå
Estetiskt program inriktning dans, med riksintag i Piteå
Artist dans, 1årig utbildning, Framnäs Folkhögskola, i Piteå
Danslärarutbildningen, LTU - Luleå tekniska universitet. Förlagd till Musikhöskolan i Piteå

Performance Art, Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda