Danslägret

Älvsby dansläger har i över 20 år fört Norrbottens dansintresserade unga samman. Lägret arrangeras i nära samarbete mellan Älvsby folkhögskola och danskonsulentverksamheten.  

Det är en plattform som stärker danskulturen i Norrbottens län och skapar förutsättningar för barn och unga mellan 13-19 år att utvecklas.
Under lägerveckan får ungdomarna prova på dansstilarna; nutida, hiphop, dancehall och jazz.

Inga förkunskaper krävs endast ett dansintresse.

2018års läger är nu avslutat - under våren 2019 kommer mer information om nästa läger!