SAMLINGEN - YHESSÄ

Det koreografiska projektet SAMLINGEN-YHESSÄ kommer under 2018-19 att genomföras i Tornedalen. Projektet kommer att lyfta fram dansens historia genom personliga möten och berättelser. Regional projektledare är Pajalabaserade danskonstnären Lisa Hennix Raukola. Projektet är initierat av Riksteaterns nationella dansavdelning i samarbete med det koreografiska projektet Samlingen bestående av koreograferna: Amanda Apetrea, Halla Olafsdottir, Zoe Poluch, Stina Nyberg & Nadja Hjorton.

Nationellt genomförs projektet i Tornedalen och Östergötland, Västra
Götaland och Dalarna.

I Norrbotten är projeketet initierat av Riksteaterkonsulenten Anna Björk i samarbete med mig. Tornedalsteatern är den regionala projektägaren som har en 30-årig historia som kulturaktör i länet med uppdrag och fokus på att lyfta den tornedalska historien, identiteten och kulturen genom olika kulturyttringar samt revitalisera minoritetsspråket Meänkieli.

Lyssna på Lisa när hon berättar om projeket på P4 Norrbotten