NOMINERA TILL DANSPRISET


Utlysning för utveckling i och av dansområdet
 

Ansökan är inte öppen
 

 

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut Danspriset till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen.

Danspriset  är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBu 17-22 maj. 

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få Danspriset 2022:

 • Scenkonstnärlig utveckling
 • Barn och unga insatser
 • Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
 • Kreativitet och nyskapande
 • Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration 
Danspriset kan delas ut i en av följande kategorier:
 • Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
 • Publikarbete/arrangörsarbete
 • Pedagogiska insatser, metodutveckling
 • Forskning
 • Politiskt engagemang
 • Dansfilm
 • Cirkus
 • Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
 • Framtidsutveckling/nyheter
 • Främjande insatser för BoU
 • Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
 • Internationella arbete och samarbeten 
  

Nominering sker via Samarbetsrådet för Regional dansutvecklings medlemmar.
Vem som helst kan nominera! 

Nedstående punkter ska finnas med i en nominering som skickas digitalt till dansutvecklaren i din region: Rebecka.Strand@norrbotten.se
 

 • Namn på person eller organisation som nomineras, verksam i stad alternativt region, telefonnummer och en motivering på max 500 tecken. 


Välkommen med dina nomineringar!