DANSPRISET 2020
För utveckling i och av dansområdet 2018-2019 tilldelas Danspriset: Marie Wårell och Per Sundberg, verksamhetsledare vid den fria gruppen Dansinitiativet, Luleå.

Nomineringsförfarandet har varit öppet för alla och samlats in via de regionala danskonsulenterna/utvecklarna i landet. Efter nomineringsperioden valde juryn (medlemmar i SrD) ut, med följande nominering:

” I kategorin Konstnärlig utveckling ges Danspriset 2020 till Marie Wårell och Per Sundberg för arbetet med Dansinitiativet. Marie Wårell och Per Sundberg har under kort tid etablerat en ny scen för rörelsebaserad scenkonst i norra Sverige. Genom sitt nyskapande tänk ges möjligt att skapa förändringar för den nationella danskartan i Sverige och ger en viktig och betydande strukturell utveckling för hela branschen. Det 3-åriga projektet Dance Artists in Barents är ytterligare ett bevis på deras vilja att utveckla rådande strukturer för danskonstnärer i norra Sverige och inom Barentsområdet. Deras närvaro och arbetssätt sprider en drivkraft och framtidstro för dansen och dess utveckling.”

Kriterier för nomineringen:
– Scenkonstnärlig utveckling
– Kreativitet och nyskapande
– Höja status eller professionaliteten för området
Vinnande kategori:
– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling

Dansinitiativets hemsida – https://www.dansinitiativet.se

Vinnare av Danspriset 2020

Per Sundberg och Marie Wårell, verksamhetsledare Dansinitiativet.