DANSVERKSAMMA

Du som är verksam inom dansområdet så som dansare, koreografer eller danspedagoger kan vända dig till danskonsulenten gällande:

- Information gällande utbud av workshops/fortbildning i Norrbotten

- Rådgivning gällande projekt/turnéstödsansökan.

- Stöd i att hitta samverkanspartners för projekt. 

- Få kontakt med kulturinköpare/dansarrangörer i Norrbotten.

- Få kontakt med andra dansverksamma eller önskar att gå med i dansnätverk här i Norrbotten. 

Hör gärna av dig!