DANSPRISET 

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut Danspriset till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen. Priset är ett hedersomnämnande.

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få Danspriset:
– Scenkonstnärlig utveckling
– Insatser för barn och unga
– Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
– Kreativitet och nyskapande
– Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.

Danspriset kan delas ut i en av följande kategorier:
– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
– Publikarbete/Arrangörsarbete
– Pedagogiska insatser, metodutveckling
– Forskning
– Politiskt engagemang
– Dansfilm
– Cirkus
– Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
– Framtidsutveckling/Nyheter
– Främjande insatser för BoU
– Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
– Internationella arbete och samarbete

NOMINERA TILL DANSPRISET
 

Nomineringsperioden är stängd för denna omgång.