Nedan finner du aktuella workshops och fortbildningar inom dansområdet

Danskonsulenten arrangerar/samarrangerar  workshops och fortbildningar för yrkesverksamma dansare, korografer och danslärare/danspedagoger i Norrbotten.
 

Dans och Performanceträff
Framflyttad till hösten, nytt datum kommer!

 

Nätverksträff och inspirationdsdagar för dig som är verksam inom dans eller konstområdet och är nyfiken på att performance som konstnärligt uttryck.


Plats: Moskosel, Arvidsjaur hos Northern Sustainable Futures
Arrangeras av: Danskonsulenten och Resurscentrum för Konst.
 

TIDIGARE GENOMFÖRDA WORKSHOPS

Dansworkshops dansverksamma:
Anna Grip, Julia Ehrstrand, Benedikte Esperi, Fanny Kivimäki, Fabian Wixe, Emma Svedberg

Danspedagogiska workshops:
Maria Nordlöw, Clara Björc

Skolworkshops:
Art of Spectra, Bobbilo produktion, Abdoulay Camara