Barents Dance Network är ett nätverk för professionella dansaktörer såsom dansare, koreografer och producenter verksamma inom norra Sverige, Finland, Norge och Ryssland. BDN etablerades år 2002 av dansaktörer som såg ett behov av samarbeten över landsgränserna.

Barents Dance Network verkar för:
- Kontaktsutbyte 
- Förmedling och informationsdelning mellan danskonstnärer, organisationer och utbildningsinstanser inom Barentsområdet.
- Planering och drift av samarbetsprojekt.
- Uppbyggande av sammanhang för samarbete i Barentsområdet för dans och relaterade konstformer. 

Danskonsulenten i Norrbotten är en av medlemmarna i rådet tillsammans med verksamma danskonsntärer här i länet. 

Är du dansaktör såsom arrangör, koreograf eller danskonstnör och intresserad av att medverka i rådet?

Ta kontakt med danskonsulenten för mer information.

 

Nätverksträff i Hammerfest 2019