Barents dansråd
Barents Dance


Barents dansråd/ Barents Dance Council är ett nätverk för professionella dansaktörer såsom dansare, koreografer och producenter verksamma inom norra Sverige, Finland, Norge och Ryssland. BDC etablerades år 2002 av dansaktörer som såg ett behov av samarbeten över landsgränserna.

Barents dansråds arbetsområden:
- Kontaktsutbyte, -förmedling och informationsdelning mellan danskonstnärer, organisationer och utbildningsinstanser inom Barentsområdet.
- Planering och drift av samarbetsprojekt.
- Uppbyggande av sammanhang för samarbete i Barentsområdet för dans och relaterade konstformer. 

Region Norrbottens danskonsulent är en av de adminustrativa medlemmarna i rådet. Syftet med medverkan är att stärka svenska dansaktörers möjlighet till att arbeta och verka inom Barentsområdet. Är du dansaktör såsom arrangör, koreograf eller danskonstnör och intresserad av att medverka i rådet? Ta kontakt med danskonsulenten för mer information.