Nätverket för dansverksamma vänder sig till dig som  är verksam i Norrbotten både som dansare eller som pedagog. 

Som medlem i nätverket kan du ta del av träffar, olika fortbildningar/evenemang och komma i kontakt med andra verksamma inom  länet.

Välkomnen att höra av dig!

Fortbildning med Maria Nordlöw