Performancenätverket består av verksamma dansare och konstnärer i Norrbotten och drivs som ett samarbete mellan Danskonsulenten Norrbotten och Resurscentrum för Konst.

Nätverket träffas under året både digitalt och fysiskt där olika workshops och nätverksträffar arrangeras.

Vill du gå med i nätverket? Hör gärna av dig!

Nätverksträff i Vitsaniemi