BARN & UNGA
Danskonsulenten arbetar särskilt riktat till barn och unga och deras möjlighet att möta dansen som konstform och som uttryksform. 

Här kan ni hitta information om olikca dansarrangemangg för unga i länet.