Älvsby Dansläger

Danslägret i Älvsbyn har funnits i över 20 år och lockat ungdomar från hela Norrbottens. Lägret är en plattform som stärker danskulturen i Norrbottens län och skapar förutsättningar för barn och unga mellan 13-19 år att möta och utöva dans som konstform och uttrycksform. Under lägerveckan får ungdomarna prova olika dansstilar och lära känna andra unga med samma intressen.

Danslägret arrangeras av Älvsby Folkhögskola i samarbete med Danskonsulenten,