Danskonsulenten kan fungera som samverkanspart eller rådgivare i olika dansprojekt, främst där målgruppen är barn och unga, eller stötta med kontakt till dansarrangöer eller kommuner i länet.  

Danskonsulenten arrangerar ågra gånger per år worskhops/fortbildningar riktade till verksamma danskonstnärer, koreografer eller danslärare/danspedagogoer. 

Har du en projektidé eller dansföreställning som du vill genomföra i Norrbotten? Kontakta gärna danskonsulenten för rådgivning.