ProjektMEDEL OCH STÖD

Region Norrbotten erhåller ett antal projektmedel och stöd som du kan söka. Vissa söks löpande och andra har angivna datum. Danskonsulenten kan vara en samarbetspartner eller vara rådgivande kring dansprojekt, du är varm välkommen för att ta kontakt gällande detta. 

Projektstödet kan även sökas av aktörer utanför Norrbotten. Det viktiga är att projektet genomförs i Norrbotten och inkluderar det lokala kulturlivet på något sätt.