UTLYSNING!

CORONASTÖD TILL DANSFÖRENINGAR
med verksamhet riktad till barn och unga

Norrbottens dansföreningar har drabbats hårt av pandemin med bland annat inställda verksamheter, minskat antal medlemmar, ökade kringkostnader för anpassning samt förlorade intäkter. En stor del av den dansverksamhet som bedrivs för barn och ungas görs genom dansföreningarna. Med sina verksamheter främjar föreningarna infrastrukturen för dansen i Norrbotten och bidrar till ett levande dansliv i kommunerna och för deras unga.
 
För att stötta dansföreningarna i denna utmanande tid kommer danskonsulenten vid Region Norrbotten att utlysa ett särskilt coronastöd på totalt 100.000 kr.
Utlysningen görs genom extrainsatta stödmedel från Kulturrådet.
 
Som dansförening kan ni bli tilldelade ett belopp mellan 15-30.000 kr. Ett urval av ansökningarna kommer att genomföras av en referensgrupp bestående av danskonsulenten och kulturhandläggare vid Region Norrbotten. 
 
Kriterier för ansökan:
-          Barn och unga ska vara er främsta målgrupp.
-          Ni bedriver regelbunden verksamhet.
 
Uppföljning:
En uppföljning av hur de fördelade medlen har nyttjats skall göras i slutet på april 2021. Uppföljningen sker i form av en kortfattad skriftlig beskrivning från respektive förening.
 
Besked lämnas under vecka 3.

 

ANSÖK SENAST 11/1 2021 kl. 23.59

  • (max 50 MB)