Dansen i Norrbotten

Norrbotten har ett brett utbud av dans. Inom regionen finns flertalet amatörgrupper och ca 30 dansföreningar, Dans erbjuds i dagsläget vid 11 av länets 14 kulturskolor.
I PIteå finns idansinriktning på grundskolenivå via Christinaskolans dansprofil.
I Norrbotten finns även två gymnasium med dansinriktning, en i Piteå och en i Luleå.
På högskolenivå kan man studera dans vid Framnäs Folkhögskola samt Danslärarutbildnigen vid Luleå Tekniksa Universitet.. Utöver detta finns även fria grupper som Dansinitiativet samt frilansande danskonstnärer och koreografer. Här finns även Dans i Nord som är Sveriges nordligaste instutition för dans. Danskonsulenten verkar genom kulturenheten vid Region Norrbotten.