Barents dansråd/ Barents Dance Council


Barents dansråd/ Barents Dance Council är ett samarbetsprojekt för professionella dansaktörer såsom dansare, koreografer och producenter verksamma inom norra Sverige, Finland, Norge och Ryssland. BDC etablerades år 2002 av dansaktörer som såg ett behov av samarbeten över landsgränserna.

Barents dansråds arbetsområden:
- Kontaktsutbyte, -förmedling och informationsdelning mellan danskonstnärer, organisationer och utbildningsinstanser inom Barentsområdet.
- Planering och drift av samarbetsprojekt.
- Uppbyggande av sammanhang för samarbete i Barentsområdet för dans och relaterade konstformer. 

Region Norrbottens danskonsulent medverkar i rådet och var värd för mötet i april 2018 i Luleå. Syftet med medverkan är att stärka svenska dansaktörers möjlighet till att arbeta och verka inom Barentsområdet. Rådet ses preliminärt nästa gång i Nikel, Ryssland i april 2019. Är du dansaktör och intresserad av att medverka i rådet? Ta kontakt med oss för mer information.