Projektstöd och mobilitetsstöd

På Region Norrbotten finns ett antal projektstöd du kan söka. Vissa söks löpande och andra har angivna datum. Danskonsulenten kan vara en samarbetspartner eller rådgivande kring dansprojekt. Du är välkommen att kontakta oss!

Projektstödet kan även sökas av aktörer utanför Norrbotten. Det viktiga är att projektet genomförs i Norrbotten och inkluderar det lokala kulturlivet på något sätt.

Sedan våren 2018 finns ett specifikt mobilitetstöd riktat till dansare/koreografer/danskonstnärer bosatta i Norrbotten. Stödet avser kostnader kopplat till erbjudet residensskap.