Dansen i Norrbotten

Norrbotten är en region i rörelse. Dansen är en betydelsefull kulturyttring och scenkonst. Många barn och unga möter dansen genom Kulturskolornas verksamheter i kommunerna. I flera kommuner finns också föreningar som sysslar med dans och dansundervisning på olika sätt. Under fliken länkar kan du hitta till länets Kulturskolor och dansföreningar.

Dans i Nord har en avgörande roll för dansens utveckling i länet. Där arrangeras, produceras och förmedlas professionell danskonst för vuxna, barn och unga. Via Scenkonst i Norr förmedlar de föreställningar för den yngre målgruppen. 

Piteå kommun har som enda stad norr om Stockholm en yrkesförberedande dansarutbildning från årskurs 4; Svenska Balettskolan på Christinaskolan och varje sommar genomförs ett dansläger i Älvsbyn dit ungdomar kommer från hela länet för att tillsammans få utvecklas, utmanas och inspireras. I regionen verkar också ett antal frilansande danskonstnärer.

Som en del av Länskonsulenterna finns danskonsulenten under Region Norrbotten. Norrbotten var Sveriges första län att få en regional danskonsulent, detta så tidigt som 1992.