Nätverk för dansare i norrbotten

Är du dansare i Norrbotten och vill komma i kontakt med andra verksamma i länet?


Då kan du gå med i nätverket för dansare som träffas några gånger per år och samtalar, utbyter idéer, erfarenheter och umgås.

Under vissa av träffarna genomförs även workshops och andra former av utbildningar.

Vill du gå med i nätverket?
Maila danskonsulenten vid Region Norrbotten: Rebecka.Strand@norrbotten.se