Dans och hälsa

Foto: Simon Eliasson
Foto: Simon Eliasson

Dansen kan vara ett viktigt hjälpmedel i arbetet med medborgarnas hälsa därför samarbetar danskonsulenten med Region Norrbottens strateg för Kultur och hälsa i olika projekt.

I mars 2018 spelades Dansronden av Embla dans och teater på Sunderby sjukhus Lekterapi, som en del i samarbetet mellan danskonsulentverksamheten och Kultur och hälsa.

15/10  
Inspirationsdag Dans för hälsa

Plats: Musikhögskolan, Piteå
När: 15/10 kl. 09.45-15.00
Kostndasfritt evenemang!

Möjlighet finns att delta digitalt.

Mer info i dokumentet neda:

För vem?
För dig som arbetar inom skola, vård eller politik och vill veta mer om denna metod som syfte att förebygga och behandla psykisk ohälsa, och på vilka sätt man kan arbeta med detta inom ramen för sin egen verksamhet.
 
Kulturenheten vid Region Norrbotten genomför under 2020/2021 en satsning kring ungas pykiska hälsa där denna inspirationsdag är en del i detta.
Satsningen genomförs av Danskonsulenten och Kultur & Hälsa vid Region Norrbotten i samarbete med Folkhälsan och SAM-projektet samt Kulturskolesamordnaren vid Region Norrbotten.

Foto: Simon Eliasson
Foto: Simon Eliasson