NOMINERA TILL DANSPRISET 2020!

DANSPRISET 2020 - För utveckling i och av dansområdet 2018-2019


Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut DANSPRISET till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2018-2019.
 

DANSPRISET 2020 är ett hedersomnämnande och delas ut på
BiBu 13-16 maj

 

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få DANSPRISET 2020:
– Scenkonstnärlig utveckling
– Insatser för barn och unga
– Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
– Kreativitet och nyskapande
– Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.

DANSPRISET kan delas ut i en av följande kategorier:
– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
– Publikarbete/Arrangörsarbete
– Pedagogiska insatser, metodutveckling
– Forskning
– Politiskt engagemang
– Dansfilm
– Cirkus
– Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
– Framtidsutveckling/Nyheter
– Främjande insatser för BoU
– Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
– Internationella arbete och samarbete

Nomineringsperioden är mellan 3 feb-6 mars 2020.

 

NOMINERA TILL DANSPRISET
DANSPRISET 2020


Nomineringsperioden är mellan 3 feb-6 mars 2020.

Vem som helst kan nominera!
 

Skicka din nominering via e-post till: Rebecka.Strand@norrbotten.se



Följande ska finnas med i en nominering:
– Namn på person eller organisation som nomineras.
– Verksam i stad alt region.
– Telefonnummer.
– En kort motivering på max   500 tecken.
 

Vinnaren av DANSPRISET meddelas av juryns ordförande digitalt senast 13 mars 2020.
Välkommen med dina nomineringar!