Skapande skola

Kulturrådet fördelar varje år Skapande skola-bidrag till förskolor och skolor för att öka barnens/elevernas möjligheter till att möta och delta i professionell konst och kultur.

Genom Skapande skola kan du låt dina elever få utforska dansens uttryckssätt tillsammans med professionella utövare. Ge dem möjlighet att prova på olika typer av dans, se en tankeväckande föreställning eller själva gestalta tex utanförskap, historiska händelser och matematiska begrepp genom dans.

Låt er utmanas, förundras och utvecklas.

Danskonsulenten kan vara behjälpliga med rådgivning gällande dansprojekt till Skapande skola.