Dansen i Norrbotten

Norrbotten har ett brett utbud av dans
Inom regionen finns flertalet amatörgrupper och dansföreningar och dans som inriktning finns även bland 11 av länets 14 kulturskolor.

I Piteå finns dansinriktning på grundskolenivå på Christinaskolans dansprofil.
I PIteå och Luleå finns även två gymnasium med dansinriktning.
På högskolenivå kan man studera dans vid Framnäs Folkhögskola samt Danslärarutbildnigen vid Luleå Tekniska Universitet. Under hösten -21 startar även en ny dansinriktning på Sunderby Folkhögskola med fokus på dansstilar inom Streetdance.

Utöver detta finns i Norrbotten fria grupper så som Luleåbaserade Dansinitiativet samt ett antal frilansande danskonstnärer och koreografer. I PIteå finns dansinstutitionen Dans i Nord samt Riksteatern Norrbotten som också arbetar främjande av dans och scenkonst.

Danskonsulenten arbetar med dansfrämjande verksamhet vid kulturenheten vid Region Norrbotten.