Dansutbildningar i länet

Grundskolenivå
Svenska Balettskolan - Piteå

Gymnaseutbildningar
Estetiska programmet, dans - Luleå
Estetiskt program inriktning dans, med riksintag - Piteå

Högskoleutbildningar
Artist dans, 1årig utbildning, Framnäs Folkhögskola, i Piteå
Danslärarutbildningen, LTU - Luleå tekniska universitet. Förlagd till Musikhöskolan i Piteå
Performance Art, Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda