STÖD OCH STIPENDIER

Här finns länkar till de olika stöd och stipendier som går att söka från Region Norrbotten .

Turnéstöd:
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-och-stod-kultur/Turnestod/ 

Projektstöd:
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-och-stod-kultur/Projektstod/

Mobilitetsstöd:
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-och-stod-kultur/Mobilitetsstod/

Versamhetsbidrag:
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-och-stod-kultur/Verksamhetsbidrag/

Stipendier:
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-och-stod-kultur/Stipendier/