SKOLA OCH KOMMUN

Jobbar du inom skola eller kommun och är intresserad av att erbjuda dans inom ramen för er verksamhet?  

Kanske är ni intreserade av att genomföra ett Skapande skola projekt inom dans, arrangera en dansföreställning eller kanske anlita en danspedagog/danskonstnär till er skola för att hålla dansworkshops eller leda dansprojekt?

Danskonsulenten finns tillhandads för rådgivning eller samverkan gällande olika projekt/arrangemang som innefattar dans, främst för målgruppen barn och unga.

Maila gärna!

Foto: Hans-Olov Utsi