Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod som används i syfte att förebygga och förbättra ungas psykiska hälsa. Metoden kan med fördel även anpassas till andra målgrupper. 

I dagsläget finns det utbildade instruktörer inom Dans för Hälsa i 11 av länets 14 kommuner. Verksamheten som genomförs ute i kommunerna sker ofta i samverkan mellan kulturskola - elevhälsa. 

Är ni intresserade av att arbeta med Dans för Hälsa som metod inom ramen för er verksamhet? Kontakta gärna dankosulenten för mer information.

Danskonsulenten arbetar i nära samverkan med Region Norrbotten strateg för kultur och hälsa gällande Dans för Hälsa. Om ni är intresserade av att veta mer om metoden eller komma igång med detta inom ramen för er verksamhet, kontakta gärna danskonsulenten för mer information och rådgivning.