INSpirationskatalog 2021

skapande skola - dans

Nedan finner ni tips på några aktuella dansföreställningar och workshops som kan genomföras inom ramen för Skapande skola. Deltar i inspirationskatalogen gör fria grupper, danskonstnärer och dansföreningar verksamma i Norrbotten. 
Katalogen kan komma att uppdateras löpande.
 

För bokningar, vänligen kontakta respektive dansaktör.

AFRIKANSK DANS & TRUMMOR
Målgrupp: Elever i åldrarna 4-15 år.

Workshop i afrikansk dans och trummor.

Kontakt: Allatantou Dance, info@allatantoudance.com
Mer info hittar ni i dokumentet nedan:

HELA HAVET STORMAR
Målgrupp: Mellanstadiet.

Dans och teaterföreställning baserad på den sanna historien om Laura Dekker. Världens yngsta person (14 år), som ensamseglat runt jorden. Tillhörande workshop går även att boka.

Kontakt: Dansinitiativet, marie@dansinitiativet.se
Mer info hittar ni i dokumentet nedan:

SAME SAME BUT DIFFERENT
Målgrupp: Elever i åldrarna 6-10 år.

En barn- och ungdomsföreställning om fysiska olikheter, förutsättningar och funderingar som en som människa kan ha kring sin kropp. Tillhörande workshop går även att boka.

Kontakt: Dansinitiativet, marie@dansinitiativet.se
Mer info hittar ni i dokumentet nedan:

AKTI LIJ " Det var en gång"
Målgrupp: Elever i åldrarna 4-10 år. 

En interaktiv barndansföreställning som tar med eleverna in i den samiska sagovärlden. Tillhörande workshop går även att boka.
Kontakt: livanderssonaira@gmail.com

WORSKHOPS -
Tema naturen i sápmi och samisk mytologi.

Målgrupp: Elever i förskola upp till år 5. 

Dansworkshops där eleverna kommer få en inblick i hur det skulle kunna varaatt kliva in i den fornnordiska mytologin samt få en insikt i vikten av att värna om naturen vi lever i idag.
Kontakt: livanderssonaira@gmail.com

Mer info hittar ni i dokumentet nedan:

THE EXILED GAMES
Målgrupp: Lågstadiet.

En dansföreställning med urban/tv-spels tvist! Tillhörande workshop går även att boka.


Kontakt: Exiled dance crew, Jouni.Vesa@abf.se 
Mer info nedan: