Skapande skola

Kulturrådet fördelar varje år Skapande skola bidrag till förskolor och skolor för att öka barnens/elevernas möjligheter till att möta och delta i professionell konst och kultur.

Genom Skapande skola kan ni söka medel för att eleverna ska få möta professionell danskonst och dansutövare. Det kan exempelvis handla om en dansföreställning, workshops eller andra dansprojekt. Genom dans kan man även arbeta med olika teman, så som gemenskap, demokrati, utanförskap, kroppsuppfattning, dans och historia, dans och matematik m.m.


Danskonsulenten finns tillhands för rådgivning gällande danssatsningar eller ansökningar som genomförs inom ramen för Skapande skola.

Mer info:
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/
 

RÅD & TIPS!
Säker ni rådgivning och tips kring hur ni kan arbeta med dans inom ramen för Skapande Skola? Önskar ni komma i kontakt med professionella dansutövare i Norrbotten?

Kontakta danskonsulenten via formuläret nedan: